Onze visie

Onze visie


De Negensprong is een school: 

  • waar elk kind zich thuis voelt,
  • waar elk kind de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen,
  • waar elk kind ondersteund wordt in zijn specifieke onderwijsbehoeften,
  • waar elk kind voorbereid wordt op het leven in de hedendaagse maatschappij,
  • waar elk kind volop kan leren én leven.