Onze visie

De Negensprong is een school
- waar elk kind zich thuis voelt,
- waar elk kind de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen,
- waar elk kind ondersteund wordt in zijn specifieke onderwijsbehoeften,
- waar elk kind voorbereid wordt op het leven in de hedendaagse maatschappij,
- waar elk kind volop kan leren én leven.