Jaarthema

Schooljaar 2023-2024 staat in het teken van onze talenten en samen groeien. De volgende activiteiten worden georganiseerd:


Toon je talent

Voor elke vakantieperiode (herfst, kerst, krokus, Pasen en zomer) houden we toonmomenten waarbij leerlingen en leerkrachten hun talenten kunnen delen met elkaar in een groter groepsgebeuren. Dit doen we op de speelplaatsen, waarbij we een kring maken en ons laten verwonderen door alle talenten.


Onze talenten in beeld

Doorheen het schooljaar zullen de talenten van onze leerlingen en leerkrachten via flashinterviews verzameld worden in "talentenfilmpjes". We zijn trots op hoe we groeien, we zijn trots op wat we kunnen!


Naast deze specifieke activiteiten wordt er stilgestaan bij waarin men allemaal goed kan zijn en waarin men wil groeien.