COVID info

COVID INFORMATIE

PREVENTIEVE MAATREGELEN vanaf 29.11.2021

Klasgroepen

De leerlingen van de lagere school zitten op een vast plaats in de klas.

Het mengen van klasgroepen in binnenruimtes wordt maximaal vermeden.

 • Klasdoorbrekende activiteiten in binnenruimtes gaan niet door.
 • De leerlingen zitten op een vaste plaats in de eetzaal. Er is een afzonderlijke tafel per klas. Tussen de tafels van verschillende klassen is er een afstand van 1,5 meter.


Ventileren en verluchten

De school beschikt over CO2-meters zodat we de CO2-waarden kunnen waarnemen.

Alle lokalen op school worden op regelmatige tijdstippen verlucht.


Leeruitstappen

Zwemlessen en leeruitstappen van 1 dag kunnen doorgaan volgens de huidige regels in de brede samenleving.


Mondmaskerplicht

Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar en alle personeelsleden dragen binnen een mondmasker.

 • Leerkrachten mogen het mondmasker afzetten wanneer ze frontaal lesgeven en zo minstens 1,5 meter afstand van de leerlingen behouden, als er voldoende ventilatie is.
 • Als de leerlingen stilzitten in de klas én er is voldoende ventilatie én de leerlingen zitten op 1,5 meter afstand van elkaar, mag het mondmasker af.
 • In buitenruimtes mogen de mondmaskers af, als intense fysieke contacten vermeden worden.
 • Tijdens sportactiviteiten mogen de mondmaskers af.


Bezoekers

De aanwezigheid van bezoekers wordt strikt beperkt tot essentiële derden die noodzakelijk zijn voor het bereiken van leerplandoelen.

 • Bezoekers dragen steeds een mondmasker op school.


Vergaderingen en oudercontacten

Alle vergaderingen (personeelsvergaderingen, schoolraad, ouderverenigingen, ...) zijn verplicht digitaal.

Oudercontacten zijn verplicht digitaal.


RISICOCONTACTEN 

Hoogrisicocontact binnen de schoolcontext

     Kleuteronderwijs

 • Indien de leerkracht positief test, is de hele klas hoogrisico en wordt die in quarantaine geplaatst. De kleuters worden niet getest, tenzij ze symptomen vertonen.

           -> Uitzondering voor kinderen met een herstelcertificaat van maximum 180 dagen.

      Lager onderwijs

 • Indien de leerkracht positief test, dan zullen de hoogrisicocontacten afhangen van de toegepaste preventieve maatregelen: mondmaskergebruik, afstand, verluchting en ventilatie.
 • Indien 1 tot 2 leerlingen in een klas positief testen, worden alle klasgenoten en de leerkracht (binnen de schoolcontext) als laagrisicocontact ingeschaald en mogen ze naar school blijven komen.
 • Vanaf er 3 leerlingen in 1 week positief testen, wordt de hele klas en de leerkracht als hoogrisico beschouwd en worden zij 7 dagen in quarantaine geplaatst. Enkel leerlingen die symptomen vertonen, worden getest.

           -> Uitzondering voor kinderen met een herstelcertificaat van maximum 180 dagen.


Hoogrisicocontact buiten de schoolcontext

 • Besmettingen in gezinsverband (opgelopen buiten de schoolcontext) volgen de regels van de overheid/sciensano via het Vlaams contactopsporingscentrum.


TESTEN EN CONTACTTRACING

Officiële testen worden uitgevoerd bij het testcentrum, de huisarts of een aangemelde apotheker. Het CLB krijgt automatisch de positieve testresultaten via sciensano. Pas vanaf dit moment gaat het CLB concreet over tot actie. Het CLB doet enkel contacttracing voor de schoolse context. Voor de school zijn enkel deze context en regels van belang.


AFSTANDSONDERWIJS IN DE LAGERE SCHOOL

Quarantaine voor 1 of 2 dagen

 • Er wordt geen afstandsonderwijs aangeboden.


Quarantaine voor meer dan 2 dagen

 • Er wordt gevraagd om op dag 2 van afwezigheid de nodige boeken om 16.00 uur op te halen of te laten ophalen op school.
 • Er wordt afstandsonderwijs aangeboden vanaf dag 3 voor Frans (in het 5de en 6de leerjaar), Nederlands en wiskunde.

           -> De leerkracht belt op via Teams.

           -> Er staat een iPad in de klas waarbij het kind de les vanop afstand kan meevolgen.


Afwezigheid wegens ziekte

 • Kinderen die ziek zijn, moeten kunnen uitzieken. Voor hen wordt geen afstandsonderwijs voorzien.