COVID info

COVID INFORMATIE

CORONABAROMETER

Een duiding over de kleurcodes in het onderwijs vindt u via deze link: coronabarometer onderwijsPREVENTIEVE MAATREGELEN in CODE GEEL vanaf 07.03.2022

Klasgroepen

Het mengen en samenzetten van klasgroepen is toegelaten.


Ventileren en verluchten

De school beschikt over CO2-meters zodat we de CO2-waarden kunnen waarnemen.

Alle lokalen op school worden op regelmatige tijdstippen verlucht.


Leeruitstappen

Zowel eendaagse als meerdaagse leeruitstappen zijn toegelaten volgens de regels in de samenleving.


Mondmaskerplicht

Confer de regels in de samenleving worden voortaan geen mondmaskers meer gedragen op school.


Bezoekers

De aanwezigheid van bezoekers tijdens de schooluren wordt zoveel mogelijk beperkt tot noodzakelijke bezoeken.

Aan de schoolpoort vragen we om drukte te vermijden en de nodige afstand te bewaren.

Schoolbezoeken voor inschrijvingen e.d. zijn toegelaten. Hiervoor wordt steeds op voorhand een afspraak gemaakt.


Vergaderingen en oudercontacten

Alle vergaderingen (personeelsvergaderingen, schoolraad, ouderverenigingen, ...) mogen fysiek georganiseerd worden.

Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden.


Activiteiten buiten de schooluren

Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten en kleuterkijkdagen zijn toegelaten volgens de regels in de samenleving.AFWEZIGHEDEN EN AFSTANDSONDERWIJS

  • Enkel kinderen die zelf positief testen op COVID blijven vanaf de dag van de test 7 dagen in quarantaine.
  • Kinderen die ziek zijn, al dan niet door COVID, blijven sowieso thuis.


  • Voortaan zijn enkel kinderen die ziek zijn afwezig. Zij moeten echter kunnen uitzieken. 
  • Er wordt dan ook geen afstandsonderwijs meer aangeboden.