Inschrijvingen


Informatie omtrent inschrijvingen


Onze school is een basisschool, wat betekent dat er onderwijs verstrekt wordt:

 • Enerzijds op kleuterniveau (2,5 tot 6 jaar).
 • Anderzijds op het niveau lager onderwijs (6 tot 12 jaar).
  • Kerkstraat 2A in Koekelare.
  • Oudstrijdersstraat 4A in Bovekerke
  • Kleine Asstraat 2 in De Mokker: tot en met het 4de leerjaar


  Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (kids ID pasje of ISI pasje).

  Kleuters mogen pas ingeschreven worden en aanwezig zijn vanaf de dag dat ze twee jaar en zes maanden oud zijn.
  Als ze jonger zijn dan drie jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving.


  De zeven instapdata zijn de eerste schooldag:

  • - na de zomervakantie: 01/09/2021
  • - na de herfstvakantie: 08/11/2021
  • - na de kerstvakantie: 10/01/2022
  • - van februari: 01/02/2022
  • - na de krokusvakantie: 07/03/2022
  • - na de paasvakantie: 19/04/2022
  • - na Hemelvaart: 30/05/2022


  Kleuters die juist op een instapdatum twee jaar en zes maanden worden,
  mogen vanaf die dag worden ingeschreven en toegelaten.
  De kleuter mag vóór die instapdata - zelfs voor een dagje op proef -
  niet op school aanwezig zijn, ook al is die kleuter reeds 2 jaar en 6
  maanden. De school wordt op dit punt gecontroleerd door inspectie en verificatie.
  Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.


  Bij iedere nieuwe inschrijving zal aan de ouders gevraagd worden het rijksregisternummer van het kind te bezorgen. Dit nummer is ook te vinden op de kids ID pas en het ISI pasje van het kind.
  De directeur en het administratief personeel van de school dienen een formulier te ondertekenen waarbij zij verklaren dit rijksregisternummer enkel te gebruiken voor de controle op de leerplicht en de inschrijvingen, dit in het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wet op de privacy.