Inschrijvingen

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVINGEN

Inschrijven kan hier

Wenst u uw kind in te schrijven in De Negensprong. Dan kunt u dit via het online inschrijvingsformulier

via deze link: Inschrijvingsformulier De Negensprong  

De school neemt dan spoedig contact met u op om een afspraak te maken op school.


Bij elke inschrijving wordt  het rijksregisternummer van het kind opgevraagd. Dit nummer is ook te vinden op de kids ID pas en het ISI pasje van het kind.
De directie en het administratief personeel van de school dienen een formulier te ondertekenen waarbij zij verklaren dit rijksregisternummer enkel te gebruiken voor de controle op de leerplicht en de inschrijvingen, dit in het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wet op de privacy.


Ons onderwijsaanbod

De Negensprong is een basisschool, dat betekent dat er onderwijs wordt verstrekt:

 • Enerzijds op het niveau van het kleuteronderwijs (2,5 tot 6 jaar).
 • Anderzijds op het niveau lager onderwijs (6 tot 12 jaar).

De Negensprong biedt beide onderwijsniveaus aan in alle drie de vestigingen:

 • Vestiging Koekelare (Kerkstraat 2A): van de peuterklas t.e.m. het 6de leerjaar
 • Vestiging Bovekerke (Oudstrijdersstraat 4A): van de peuterklas t.e.m. het 6de leerjaar
 • Vestiging De Mokker (Kleine Asstraat 2): van de peuterklas t.e.m. het 4de leerjaar


Informatie voor instappers

Kleuters die juist op een instapdatum twee jaar en zes maanden worden,
mogen vanaf die dag worden ingeschreven en toegelaten.
De kleuter mag vóór die instapdata - zelfs voor een dagje op proef -
niet op school aanwezig zijn, ook al is die kleuter reeds 2 jaar en 6
maanden. De school wordt op dit punt gecontroleerd door inspectie en verificatie.
Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.


De zeven instapdata voor peuters zijn:

 • - na de zomervakantie: 01/09/2022
 • - na de herfstvakantie: 07/11/2022
 • - na de kerstvakantie: 09/01/2023
 • - van februari: 01/02/2023
 • - na de krokusvakantie: 27/02/2023
 • - na de paasvakantie: 17/04/2023
 • - na Hemelvaart: 22/05/2023