Negensprong Koekelare


Historiek van de school in Bovekerke

1830
In een privaat huis in Bovekerke wordt les gegeven door meester Vandenberghe.

1847
In Bovekerke wordt het eerste schoollokaal gebouwd. Dit wordt als school aangenomen in 1850 en in 1859 wordt ze als gemeenteschool erkend.

1863
De ‘armschool’ wordt gebouwd door baron de Crombrugghe de Piquendaele van Vladslo. Het is een deel van de kloosterschool. De rest van de kloosterschool wordt gebouwd door moeder Louise.

1879
De vrije jongensschool wordt gesticht door meesters Van de Walle en Vandamme. Vanaf 1885 vervangt ze de afgeschafte gemeenteschool waarvan ze de lokalen gebruikt.

1975
De scholen van Bovekerke en Zande worden gefusioneerd met de Vrije Basisschool in de Kerkstraat.

2003
Vanuit de overheid wordt de samenwerking binnen een scholengemeenschap van prioritair belang. Vanaf dat moment vormt de Vrije Basisschool van Koekelare samen met de Vrije Basisschool van Ichtegem ‘Scholengemeenschap De Ruidenberg’.

2005
Vrije Basisschool Koekelare, met de vestigingen in Bovekerke en De Mokker, wordt omgedoopt tot ‘De Negensprong’. Dit is voortaan de naam die we steeds voor de school gebruiken.

2016
Wegens de grote populatie aan leerlingen ziet het schoolbestuur zich genoodzaakt om De Negensprong administratief te splitsen. Enerzijds beheren zij de school in het Centrum van Koekelare, anderzijds die van Bovekerke en De Mokker. Vanaf dit moment zijn er twee directeurs die de scholen leiden.

2018
De vzw Katholiek Basisonderwijs Koekelare wordt ontbonden. Zowel De Negensprong in Koekelare als die in Bovekerke en De Mokker vallen voortaan onder het schoolbestuur van Scholengroep Sint-Rembert in Torhout.