Negensprong Koekelare

Informatierecht

De school heeft een visie rond informatierecht voor gescheiden of niet samenwonende ouders: 

Ouders, al dan niet samenwonend, oefenen het gezag over hun kinderen gezamenlijk uit. Bij inschrijving gaan we ervan uit dat elke ouder handelt met instemming van de andere ouder. Wanneer de school twijfelt aan de stilzwijgende toestemming bij inschrijving wordt uitdrukkelijk naar de mening/toestemming van de andere ouder gevraagd. Als een gerechtelijk vonnis het ouderlijk gezag exclusief aan één ouder toekent, heeft de andere ouder het recht om geïnformeerd te worden over schoolresultaten en oudercontacten (tenzij dit vonnis een ouder ontzet uit de ouderlijke macht). 

De school zorgt ervoor dat de nodige informatie bij de andere ouder terechtkomt. De brieven kunnen op de website van de school geraadpleegd worden.  

 

Ouders willen dezelfde informatie krijgen over hun kind. Om dezelfde info te kunnen krijgen, vragen we om samen naar het oudercontact te komen. Indien beide ouders niet samen naar het oudercontact willen/kunnen komen, kan het rapport opgestuurd worden. Op die manier zullen beide ouders over dezelfde informatie beschikken. 

 

Gezien de taak van de school opvoedend en pedagogisch van aard is, levert de school geen attesten af met het oog op een echtscheidingsprocedure. We willen ons neutraal opstellen ten opzichte van beide ouders. We nemen zelf nooit contact met een advocaat van één van de ouders.