Negensprong Koekelare

Richtprijzen 2024-2025

Onderstaande prijzen zijn richtprijzen. Een marge van 15% bovenop de aangegeven prijzen is mogelijk (en aan te rekenen aan de leerlingen). Dit bijvoorbeeld bij algemene of onvoorziene prijsstijgingen. Hiervan wordt u op tijd verwittigd.


1. Maximumfactuur

De kost van verplichter uitgaven om leerplandoelen te bereiken wordt bepaald met een maximum:

- kleuter: € 55/kleuter per schooljaar

- lager: € 105/leerling per schooljaar

Alle verplichte kosten zoals zwemlessen, schoolreizen, leeruitstappen, culturele activiteiten, sportdagen, met bijhorend busvervoer worden hierin opgenomen en worden dus niet afzonderlijk aangerekend.

De afrekening van de maximumfactuur gebeurt één keer per trimester, respectievelijk in de maanden september, januari en april. Voor het kleuteronderwijs wordt de maximumfactuur als volgt opgesplitst: september: € 15 - januari: € 15 - april: € 25.

In het lager onderwijs wordt bij elke afrekening van de maximumfactuur € 35 aangerekend.


De kosten voor meerdaagse uitstappen in het lager onderwijs worden verspreid over de volledige schoolloopbaan van de leerling, met een totaal van € 535 per leerling.


2. Niet verplicht aanbod

Turnkledij

T-shirt

€ 8,00

Maaltijden 

Soep kleuter

€ 0,75

Soep lager

€ 1,30

Warme maaltijd kleuter

€ 4,05

Warme maaltijd lager

€ 4,95

Middagtoezicht

€ 1,65 (met een max. van 2 betalende kinderen per gezin)

Schoolbus

Jaarabonnement heen en terug

€ 350,00

Jaarabonnement enkel

€ 175,00

Trimesterabonnement heen en terug

€ 165,00

Trimesterabonnement enkel

€ 82,50

Rittenkaart

€ 13,00 voor 10 ritten

Rittenkaart Bovekerke/De Mokker naar De Buidel

€ 13,00 voor 10 ritten

Rittenkaart Koekalare naar muziekschool

€ 6,50 voor 10 ritten

Opvang

Voor- en naschoolse opvang Bovekerke

 € 0,58 per begonnen kwartier

Extra kosten


Aangetekende zending

€ 10,50 per aangetekende brief