Negensprong Koekelare

Informatie bij inschrijvingen

Inschrijven kan hier

Wenst u uw kind in te schrijven in De Negensprong. Dan kunt u dit via het online inschrijvingsformulier

via deze link: Inschrijvingsformulier De Negensprong

De school neemt dan spoedig contact met u op om een afspraak te maken op school.


Bij elke inschrijving wordt  het rijksregisternummer van het kind opgevraagd. Dit nummer is ook te vinden op de kids ID pas en het ISI pasje van het kind.
De directie en het administratief personeel van de school dienen een formulier te ondertekenen waarbij zij verklaren dit rijksregisternummer enkel te gebruiken voor de controle op de leerplicht en de inschrijvingen, dit in het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wet op de privacy.


Informatie voor instappers

Kleuters die juist op een instapdatum twee jaar en zes maanden worden,
mogen vanaf die dag worden ingeschreven en toegelaten.
De kleuter mag vóór die instapdata - zelfs voor een dagje op proef -
niet op school aanwezig zijn, ook al is die kleuter reeds 2 jaar en 6
maanden. De school wordt op dit punt gecontroleerd door inspectie en verificatie.
Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.


De zeven instapdata voor peuters zijn:

  • - na de zomervakantie: 02/09/2024
  • - na de herfstvakantie: 03/11/2024
  • - na de kerstvakantie: 06/01/2025
  • - de eerste lesdag van februari: 01/02/2025
  • - na de krokusvakantie: 10/03/2025
  • - na de paasvakantie: 22/04/2025
  • - na Hemelvaart: 02/06/2025