Negensprong Koekelare

Historiek van de school in Koekelare

1776
Lang voor er sprake was van leerplicht geeft Pastoor Collagie onderricht in de ‘zondagsschool’.

1806
In de gebouwen van het klooster wordt zowel de ‘spinschool’ als de ‘armschool’ gesticht. In 1840 wordt de spinschool omgevormd tot ‘speldewerkschool’. Tot 1855 Worden jongens en meisjes aanvaard in de armschool, daarna worden enkel nog meisjes toegelaten.

1857
Onder de stuwkracht van Pastoor Ampe wordt een ‘leerwerkhuis’ opgericht. Hier leerde men weven. Na de jaren van de aardappelplagen en hongersnood was dit een veel gebruikte werkvorm.

1879
In dat jaar worden twee scholen opgericht. Enerzijds de jongensschool op de grond van Breydel-Debrock in de Moerestraat, anderzijds de meisjesschool op de eigendom van de hertog van Arenberg in de Kerkstraat. Dit was meteen het begin van de beruchte schoolstrijd.

1890
De meisjesschool wordt verrijkt met een ‘bewaarschool’, dit is de voorloper van het huidige kleuteronderwijs.

1961
In de meisjesschool in de Kerkstraat wordt gestart met het eerste jaar humaniora voor meisjes. Dit blijft zo tot de fusie met de humaniora voor jongens in 1974.

1967
De lagere jongens- en meisjesschool fusioneren tot één school. Het correspondentieadres is voortaan Kerkstraat 2A.

1975
De scholen van Bovekerke en Zande worden gefusioneerd met de Vrije Basisschool in de Kerkstraat.

2003
Vanuit de overheid wordt de samenwerking binnen een scholengemeenschap van prioritair belang. Vanaf dat moment vormt de Vrije Basisschool van Koekelare samen met de Vrije Basisschool van Ichtegem ‘Scholengemeenschap De Ruidenberg’.

2004
De school van De Mokker fusioneert met de Vrije Basisschool van Koekelare.

2005
Vrije Basisschool Koekelare, met de vestigingen in Bovekerke en De Mokker, wordt omgedoopt tot ‘De Negensprong’. Dit is voortaan de naam die we steeds voor de school gebruiken.

2016
Wegens de grote populatie aan leerlingen ziet het schoolbestuur zich genoodzaakt om De Negensprong administratief te splitsen. Enerzijds beheren zij de school in het Centrum van Koekelare, anderzijds die van Bovekerke en De Mokker. Vanaf dit moment zijn er twee directeurs die de scholen leiden.

2018
De vzw Katholiek Basisonderwijs Koekelare wordt ontbonden. Zowel De Negensprong in Koekelare als die in Bovekerke en De Mokker vallen voortaan onder het schoolbestuur van Scholengroep Sint-Rembert in Torhout.