Negensprong Koekelare

Schoolmateriaal en persoonlijke bezittingen

Welkom op de pagina over schoolmateriaal en persoonlijke bezittingen bij basisschool De Negensprong! We willen graag enkele belangrijke afspraken met u delen.


De kinderen mogen alle leerboeken en schriften gratis gebruiken, zowel op school als thuis. We vragen hen om zorgzaam om te gaan met dit schoolmateriaal. Zo kunnen we ervoor zorgen dat alles in goede staat blijft voor iedereen.

Het is handig als alle persoonlijke materialen, zoals de boekentas, turnkledij, pennenzakken, en boterhamdozen, genaamtekend zijn. Dit helpt ons om verloren voorwerpen snel terug te bezorgen aan de juiste leerling. Het naamtekenen voorkomt veel zoekwerk en frustratie.


Het gebruik van een GSM is verboden tijdens de les en op de speelplaats. Als leerlingen toch een GSM bij zich hebben, moet deze afgezet worden en afgegeven worden aan de leerkracht of de hele dag in de boekentas blijven. Bij overtreding van deze afspraak wordt de GSM in bewaring genomen tot na de schooluren en worden de ouders verwittigd.


Daarnaast zijn multimedia-apparatuur, wapens, en voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden ten strengste verboden op school. Dit is om de veiligheid van alle leerlingen te garanderen.


De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun persoonlijke bezittingen. In principe hebben ze geen geld nodig op school. Wie toch geld meebrengt, is daar volledig zelf verantwoordelijk voor. Het is ook verboden om zaken op de speelplaats te ruilen of te verkopen onder leerlingen.


De school is in geen geval verantwoordelijk voor diefstal van persoonlijke materialen. We rekenen op uw medewerking om deze afspraken na te leven en zo een veilige en ordelijke omgeving voor iedereen te creëren.


Bedankt voor uw begrip en steun. Samen zorgen we ervoor dat basisschool De Negensprong een fijne plek is om te leren en te groeien.