Negensprong Koekelare

Historiek van de school in De Mokker

1870
De meisjesschool van De Mokker wordt gebouwd op grond geschonken door de hertog van Arenberg. De jongens worden er ook onderwezen tot ze groot genoeg zijn om naar de school in Koekelare te gaan.

1925
Omtrent de stichting van de parochie ‘De Mokker’ opent Pastoor Vereenooghe er een naaischool. Veel vrouwen danken hun naaivaardigheid aan juffrouw Vierendeel die er les gaf tot 1934.

1926
De jongensschool op De Mokker start met twee klassen onder leiding van meester Decroos en meester Vannieuwenborg. Eén van de meesters neemt ook het kosterschap waar.

2004
De school van De Mokker fusioneert met de Vrije Basisschool van Koekelare.

2005
Vrije Basisschool Koekelare, met de vestigingen in Bovekerke en De Mokker, wordt omgedoopt tot ‘De Negensprong’. Dit is voortaan de naam die we steeds voor de school gebruiken.

2016
Wegens de grote populatie aan leerlingen ziet het schoolbestuur zich genoodzaakt om De Negensprong administratief te splitsen. Enerzijds beheren zij de school in het Centrum van Koekelare, anderzijds die van Bovekerke en De Mokker. Vanaf dit moment zijn er twee directeurs die de scholen leiden.

2018
De vzw Katholiek Basisonderwijs Koekelare wordt ontbonden. Zowel De Negensprong in Koekelare als die in Bovekerke en De Mokker vallen voortaan onder het schoolbestuur van Scholengroep Sint-Rembert in Torhout.

2022
De school van De Mokker breidt uit, met de overname en renovatie van het Meestershuys. Hier is plaats voor een twee extra klassen, twee bureau's en een sanitaire blok. Ook een nieuwe schooltuin komt er bij, die wordt ingericht door Regionaal Landschap Westhoek.