Negensprong Koekelare

Communicatie

Hoe kom je te weten wat er leeft op school? Hoe weet je hoe jouw kind het stelt op school? We geven informatie en overleg via verschillende kanalen. Hier vind je een overzicht van de verschillende communicatiekanalen die onze school hanteert.


Onthaal- en infoavond

Eind augustus, vlak voor de aanvang van het nieuwe schooljaar, nodigen we alle kinderen en hun ouders uit voor een kennismaking met de nieuwe leerkracht(en). In de kleuterklassen voorzien we tijd- en ruimte voor een gesprek over de werking in de klas en de nodige duiding.

In de lagere klassen wordt na het onthaalmoment een infosessie gegeven waarbij de klaswerking wordt geduid. 


Peuterinstuif

Om de peuters een warm welkom te heten, organiseert de school vóór elke instapdatum een peuterinstuif. De nieuwe peuters en hun ouders worden uitgenodigd voor een kennismaking met de peuterleerkracht en de kinderverzorgster. Op die avond krijgt de kleine spruit de mogelijkheid om wat rond te snuffelen in de klas en krijgt het het symbooltje mee. Met de ouders worden alle praktische zaken besproken en worden alle vragen beantwoord.


Heen- en weerschrift of klasagenda

Zowat in elke klas wordt er gewerkt met een heen- en weerschriftje of met een agenda. Het is een zeer belangrijk communicatiemiddel tussen school en thuis. De ouders ondertekenen elke week de agenda. Het heen- en weerschriftje brengen de kleuters elke dag mee naar school.

Het rapport

Vier maal per schooljaar krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. Dit gebeurt tijdens de laatste schoolweek vóór de herfst-,  kerst-,  paas- en zomervakantie. 

In het rapport worden de vorderingen van uw kind weergegeven door middel van een cijfer of een icoon bij een duidelijk omschreven doel.


Oudercontacten

Twee keer per schooljaar organiseren wij een oudercontact voor alle ouders. Dit gaat door tijdens de laatste schoolweek vóór de kerstvakantie en tijdens de laatste schoolweek vóór de zomervakantie. Met uitzondering van het 6de leerjaar. Hier wordt het 2de oudercontact georganiseerd tijdens de laatste week vóór de paasvakantie en wordt ons advies naar het secundair onderwijs toe geformuleerd.

Tijdens die oudercontacten worden de schoolse vorderingen en de attitudes van het kind besproken. 

Voor kinderen waarbij we ons zorgen maken over een bepaalde vordering of attitude wordt een extra oudercontact georganiseerd tijdens de laatste week vóór de paasvakantie. Hier gaan we samen met de ouders op zoek naar de beste hulpmiddelen op maat van het kind. 

Maakt u zich zorgen over het welbevinden of de schoolse prestaties van uw kind? Laat dan niet na om contact op te nemen met de klasleerkracht of de zorgcoördinator om een extra oudercontact aan te vragen.


De Sprongkrant

Op school valt heel wat te beleven: leuke activiteiten in de klas, een leeruitstap, een sportactiviteit, een grootouderfeest, een schoolfeest, een gezamenlijk moment, ... Graag informeren we de ouders over het reilen en zeilen op school. Dit doen we in onze tweemaandelijkse nieuwsbrief 'De Sprongkrant'. Die verschijnt digitaal op het einde van volgende maanden: augustus, oktober, december, februari, april en juni.


Mailing

Mailing vormt een belangrijke factor in de communicatie tussen de school en de ouders. Naast de vele voordelen zien we ook mogelijke valkuilen in deze toegankelijke vorm van communicatie. Samen willen we werken aan een transparante en werkbare digitale communicatie. 

 

Goede afspraken maken goede vrienden 

  • Bij elke mail die men wil schrijven, moet men zich afvragen of dit het beste medium is. Een mail is goed om te informeren of een korte vraag te stellen. 
  • Emoties zijn vaak een slechte leidraad bij het versturen van mails. 
  • De school blijft tijdens de schooluren steeds bereikbaar via telefoon. Zaken waarbij wij kort op de bal moeten kunnen spelen of die emotioneel geladen zijn, bespreekt u best per telefoon of in persoon. 
  • Voor vragen van algemene aard blijven de directie of het secretariaat het aanspreekpunt. 

 

Wat mag u van ons verwachten? 

  • Mails worden 1 keer per 24 uur door het teamlid gelezen. 
  • U mag een antwoord verwachten binnen de drie werkdagen
  • Na 18 uur en in het weekend worden geen mails van ouders beantwoord. 
  • We respecteren de privacy van de afzender door mede-ontvangers in CC te zetten. Wij gebruiken BCC niet in persoonlijke communicatie en vragen van u hetzelfde. 
  • Wanneer we een groep ouders aanschrijven, zetten we de ontvangers wel in BCC omwille van de privacy.