Negensprong Koekelare

Huiswerk

Welkom op de pagina over huiswerk bij basisschool De Negensprong! Huiswerk speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze leerlingen. Het helpt hen de geziene leerinhouden te herhalen en bereidt hen voor op de jaren waarin ze meer zelfstandig voor school moeten werken.


Bij ons wordt huiswerk meegegeven op maandag, dinsdag en donderdag. De leerkrachten zorgen ervoor dat het maken van het huiswerk niet te veel tijd in beslag neemt. Het is belangrijk dat kinderen nog voldoende tijd hebben om te spelen en te ontspannen na school.


In de hogere leerjaren hanteren we een systeem van contractwerk. Dit betekent dat leerlingen bijvoorbeeld op maandag of vrijdag hun huiswerk voor de hele week krijgen. Ze kunnen dan zelf bepalen wanneer ze welke taken afwerken. Deze aanpak bevordert het ‘leren leren’. Leerlingen leren zo om hun verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat hun taken op tijd af zijn. Dit systeem helpt hen om hun tijd beter te beheren en zelfstandig te werken.


We bouwen de hoeveelheid huiswerk geleidelijk op, van het eerste tot het zesde leerjaar. In de lagere leerjaren beginnen we met kleine opdrachten die de basis leggen voor goede huiswerkgewoonten. Naarmate de leerlingen ouder worden, neemt de hoeveelheid huiswerk toe en worden de taken uitdagender.


Bij De Negensprong vinden we het belangrijk dat huiswerk een positieve ervaring is. Het moet een hulpmiddel zijn om te leren, niet een bron van stress. Daarom blijven we in gesprek met de kinderen en de ouders om ervoor te zorgen dat het huiswerk goed aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van elk kind.


Heb je vragen of zorgen over het huiswerk? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de leerkracht. Samen zorgen we ervoor dat huiswerk een waardevol en leerzaam onderdeel van de schooltijd is.