Negensprong Koekelare

Stiptheid

Volgens de algemene regelgeving opent de school 15 minuten vóór het belsignaal. Concreet wil dit zeggen dat we alle kinderen ’s morgens pas vanaf 8.20 uur op school verwachten.’s Avonds en op woensdagmiddag is er toezicht tot 15 minuten na schooltijd. 

Ook voor wie ’s middags naar huis gaat om te eten, geldt de algemene regel om pas een kwartier voor het belsignaal terug naar school te komen. 

 

De lessen beginnen stipt. We vragen dan ook met aandrang dat de kinderen stipt op school aanwezig zijn. 


 ’s Morgens verwachten we de kinderen tussen 8.20 en 8.35 uur. Wie ’s middags naar huis gaat verwachten we in: 

  • Koekelare: tussen 12.55 en 13.10 uur 
  • Bovekerke en De Mokker: tussen 12.45 en 13.00 uur 

 

Ook het ophalen van de kinderen kan enkel na de gewoonlijke schooluren. Wie ’s middags naar huis gaat, wordt opgehaald tussen 11.50 en 12.05 uur. ’s Avonds kunnen de kinderen opgehaald worden in: 

  • Koekelare: tussen 16.00 en 16.15 uur 
  • Bovekerke en De Mokker: tussen 15.50 en 16.05 uur 

Op vrijdag eindigt de school voor iedereen om 15.00 uur. 

 

Als de kinderen, bij uitzondering, vroeger de klas moeten verlaten,  dan dient dit schriftelijk aangevraagd te worden. Het is ook wenselijk dat de kinderen worden  afgehaald door een volwassen persoon. Dit kan in Koekelare aan het onthaalsecretariaat. In Bovekerke en De Mokker kan dit door aan te bellen aan de voordeur of de schoolpoort.