Negensprong Koekelare

Wat als je ziek bent?

Welkom op de pagina over wat te doen als uw kind ziek is bij basisschool De Negensprong! Het is belangrijk dat we allemaal ons steentje bijdragen om de schoolomgeving gezond te houden.


Als uw kind hoest, keelpijn heeft of andere ziekteverschijnselen vertoont, hou het dan zeker thuis. Bij enige twijfel is het verstandig om 's morgens de koorts van uw kind op te meten voordat u het naar school stuurt.


Als uw kind op school ziek wordt, zullen wij u meteen opbellen. We vragen u dan om uw kind zo snel mogelijk op te halen. Zieke kinderen mogen in geen geval naar school komen.


Afwezigheid melden

Is uw kind ziek? Meld dit dan vóór schooltijd aan het secretariaat via 051 58 90 26 of stuur een mailtje naar de leerkracht van uw kind. Zo weten we dat uw kind die dag niet op school zal zijn en hoeven we ons geen zorgen te maken over de afwezigheid.


Afwezigheidsattest

Wanneer uw kind na ziekte weer terug op school komt, vragen we om een ziektebriefje in te dienen. Is uw kind slechts één of twee dagen afwezig geweest? Dan kunt u een ziektebriefje indienen dat via de onderstaande knop op onze website te downloaden is. Na vier keer afwezigheden van één of twee dagen is een doktersattest vereist. Ook bij elke afwezigheid die langer dan twee dagen duurt, is een doktersattest nodig.


Medicatie

Moet uw kind medicatie nemen tijdens schooltijd? Als school kunnen wij dit niet zomaar toedienen. Daarvoor is een doktersattest of een medicatieattest, ondertekend door de ouders, nodig. Een in te vullen medicatieattest kunt u via de onderstaande knop ophalen.


Wij rekenen op uw medewerking om samen een gezonde en veilige schoolomgeving te creëren. Bedankt voor uw begrip en steun!