Negensprong Koekelare

Ons bestuursorgaan

De Negensprong maakt deel uit van de Scholengroep Sint-Rembert, een uitgebreid netwerk dat 23 scholen bestuurt, waarvan 15 basisscholen en 8 secundaire scholen. Deze scholen bevinden zich in Torhout, Zedelgem, Aartrijke, Veldegem, Lichtervelde, Handzame, Ichtegem en Koekelare. 


Het correspondentieadres voor onze scholengroep is:

Scholengroep Sint-rembert
Bruggestraat 23
8820 Torhout


Het bestuursorgaan is de eigenlijke organisator van het onderwijs in De Negensprong. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en scheppen de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Dit betekent dat zij ervoor zorgen dat onze school de middelen en ondersteuning krijgt die nodig zijn om kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden.


De vzw Scholengroep Sint-Rembert wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, die gemandateerd is door de Algemene Vergadering. De voorzitter van het bestuursorgaan is de heer Michel Roggeman. Samen met zijn team zorgt hij ervoor dat de visie en missie van de scholengroep in al haar scholen wordt nagestreefd.


De hele scholengroep wordt geleid door de algemeen directeur, die eveneens gemandateerd is door het schoolbestuur. De algemeen directeur van Scholengroep Sint-Rembert is mevrouw Ann Stael. Zij zorgt voor de dagelijkse leiding en coördinatie van de verschillende scholen binnen de groep. U kunt haar bereiken via e-mail op algemeen.directeur@sint-rembert.be.


Dankzij de sterke ondersteuning van het bestuursorgaan kunnen wij op De Negensprong werken aan een veilige, stimulerende en innovatieve leeromgeving voor al onze leerlingen. Samen streven we naar het beste onderwijs voor elk kind.