Negensprong Koekelare

Sport op school

Welkom op de pagina over sport bij basisschool De Negensprong! We vinden het belangrijk dat kinderen veel bewegen en plezier hebben in sport. Daarom bieden we een uitgebreid sportprogramma aan voor alle leerlingen, vanaf de peuterklas tot en met het zesde leerjaar.


Lichamelijke opvoeding

Voor elke klas organiseren we twee lestijden lichamelijke opvoeding per week. Deze lessen maken integraal deel uit van ons onderwijsaanbod en zijn verplicht voor alle kinderen. Tijdens deze lessen dragen de leerlingen van de lagere school een T-shirt van de scholengroep als sportuitrusting. We vragen ook dat er geen sieraden worden gedragen, om de veiligheid te waarborgen.


Zwembeurten en watergewenning

In de derde kleuterklas bieden we een aantal zwembeurten watergewenning aan. Dit helpt de jongste leerlingen om vertrouwd te raken met water. Voor de leerlingen van het eerste tot en met het vierde leerjaar organiseren we ongeveer tien zwembeurten per schooljaar. De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar gaan tijdens het tweede trimester nog een vijftal keer zwemmen.


Sportdagen

Daarnaast organiseren we voor elke leeftijdsgroep, van de peuterklas tot en met het zesde leerjaar, een sportdag. Dit is een dag vol beweging en plezier, waarbij de kinderen verschillende sporten en activiteiten kunnen uitproberen. Voor het vijfde leerjaar wordt, ter compensatie van de zwemlessen, een extra sportdag georganiseerd. Het zesde leerjaar gaat op een tweedaagse avonturenklas, waar sport en avontuur hand in hand gaan.


Buitenschoolse sportactiviteiten

Onze school neemt ook deel aan de scholenveldloop en biedt alle leerlingen de kans om deel te nemen aan buitenschoolse sportactiviteiten georganiseerd door MOEV. Dit geeft de kinderen de mogelijkheid om zich ook buiten schooluren sportief te ontwikkelen en nieuwe sporten te ontdekken.


Bij De Negensprong willen we dat elk kind de kans krijgt om te bewegen en plezier te hebben in sport. We zijn ervan overtuigd dat een actieve levensstijl bijdraagt aan een gezonde en gelukkige ontwikkeling van onze leerlingen.


Sporten is leuk en belangrijk! We hopen dat jouw kind met veel enthousiasme aan al deze activiteiten zal deelnemen.