Negensprong Koekelare

Kledij op school

Welkom op de pagina over kledij bij basisschool De Negensprong! Wij hechten veel waarde aan nette en gepaste kleding voor onze leerlingen, ook tijdens de zomerperiode. Het is belangrijk dat kinderen comfortabele, maar voorname kledij dragen.


We vragen ouders om geen hinderende zaken zoals lange oorbellen, piercings, kettingen of badges te laten dragen door hun kinderen. Deze kunnen de aandacht van het klasgebeuren afleiden en vormen bovendien een gevaar tijdens het spelen op de speelplaats. Het risico dat kinderen aan elkaar blijven haken en zich verwonden is reëel. Voor dergelijke incidenten kan de school niet verantwoordelijk worden gesteld.


Indien we merken dat de kledij niet aan onze normen voldoet, zullen wij hierover met de ouders in gesprek gaan. Samen zorgen we ervoor dat de school een veilige en rustige omgeving blijft voor iedereen.


Voor verdere afspraken in verband met kledij verwijzen we graag naar het schoolreglement van het basisonderwijs van Scholengroep Sint-Rembert. Hierin staan alle richtlijnen duidelijk omschreven.


Een praktische tip: naamteken alle truien, jassen en zeker de turnkledij. Dit voorkomt verlies en zorgt ervoor dat verloren kledingstukken snel terug bij de juiste eigenaar terechtkomen.


Bedankt voor uw begrip en medewerking. Samen zorgen we voor een veilige en nette schoolomgeving voor al onze leerlingen.